หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วิธีการเปิดปิด Service บนระบบปฏิบัติการณ์ Linux

สวัสดีครับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเทคนิคทุกท่านหลังจากที่พวกเราได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการณ์ Linux ไปแล้วและต่อจากนี้เราจะมารู้จัก Service ต่างๆของระบบปฏิบัติการณ์ Linux  
service บน Linux  มี 2 ประเภท ได้แก่ stand alone service และ xinetd control
stand alone service เป็น service ที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง
  ลักษณะสำาคัญของ stand alone service ได้แก่
     1. ทำางานตอนบูท
     2. Service เปิดอยู่ตลอดเวลา
     3. ไฟล์ start script เก็บอยู่ที่ /etc/init.d
  การใช้คำาสั่งสำหรับการ start service ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Linux Red Hat หรือ Fedora จะใช้คำสั่ง service เช่น service ชื่อ service {start|stop|restart|reload|status} เช่น service httpd start
สำาหรับ Linux ทั่วไปจะใช้คำสั่ง /etc/init.d/ชื่อ service {start|stop|restart|force-reload} เช่น /etc/init.d/httpd start
 สำหรับคำสั่งนี้ บน Linux ตระกูล Red Hat ก็สามารถ ใช้คำสั่งนี้ได้เช่นกัน
xinetd control เป็น service ที่ถูกควบคุมด้วยโปรแกรม xinetd
  ลักษณะสำาคัญของ xinetd control service ได้แก่
    1. service ถูกความคุมโดยโปรแกรม xinetd
    2. service จะทำางานหรือให้บริการเมื่อมีการร้องขอ
    3. ไฟล์ start script เก็บอยู่ที่ /etc/xinit.d
สำหรับการ start service บน Red Hat จะใช้คำสั่ง chkconfig ชื่อ service on เช่น chkconfig pop3 on หรือจะแก้ไขไฟล์ start script โดยตรงเช่น
pop3
{
disable = yes
socket_type = stream
wait = no
user = root
server = /usr/sbin/ipop3d l
og_on_success + = HOST DURATION
log_on_failure + = HOST
}
ถ้าเราต้องการเปิด service ของ pop3 เราให้แก้ไขบรรทัด disable = yes ให้เป็น disable = no service อื่นๆก็เช่นกัน