หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วิธีการเปิดปิด Service บนระบบปฏิบัติการณ์ Linux

สวัสดีครับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเทคนิคทุกท่านหลังจากที่พวกเราได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการณ์ Linux ไปแล้วและต่อจากนี้เราจะมารู้จัก Service ต่างๆของระบบปฏิบัติการณ์ Linux  
service บน Linux  มี 2 ประเภท ได้แก่ stand alone service และ xinetd control
stand alone service เป็น service ที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง
  ลักษณะสำาคัญของ stand alone service ได้แก่
     1. ทำางานตอนบูท
     2. Service เปิดอยู่ตลอดเวลา
     3. ไฟล์ start script เก็บอยู่ที่ /etc/init.d
  การใช้คำาสั่งสำหรับการ start service ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Linux Red Hat หรือ Fedora จะใช้คำสั่ง service เช่น service ชื่อ service {start|stop|restart|reload|status} เช่น service httpd start
สำาหรับ Linux ทั่วไปจะใช้คำสั่ง /etc/init.d/ชื่อ service {start|stop|restart|force-reload} เช่น /etc/init.d/httpd start
 สำหรับคำสั่งนี้ บน Linux ตระกูล Red Hat ก็สามารถ ใช้คำสั่งนี้ได้เช่นกัน
xinetd control เป็น service ที่ถูกควบคุมด้วยโปรแกรม xinetd
  ลักษณะสำาคัญของ xinetd control service ได้แก่
    1. service ถูกความคุมโดยโปรแกรม xinetd
    2. service จะทำางานหรือให้บริการเมื่อมีการร้องขอ
    3. ไฟล์ start script เก็บอยู่ที่ /etc/xinit.d
สำหรับการ start service บน Red Hat จะใช้คำสั่ง chkconfig ชื่อ service on เช่น chkconfig pop3 on หรือจะแก้ไขไฟล์ start script โดยตรงเช่น
pop3
{
disable = yes
socket_type = stream
wait = no
user = root
server = /usr/sbin/ipop3d l
og_on_success + = HOST DURATION
log_on_failure + = HOST
}
ถ้าเราต้องการเปิด service ของ pop3 เราให้แก้ไขบรรทัด disable = yes ให้เป็น disable = no service อื่นๆก็เช่นกัน

เครื่องมือที่ช่วยในการเปิดปิด service ตอนบูท
ลีนุกซ์ตระกูล Red Hat จะมีเครื่องมือช่วยให้ service ต่างๆทำางานตั้งแต่ตอนบูท ดังนี้
1. chkconfig
แสดงผลการใช้คำสั่ง chkconfig

chkconfig เป็นคำาสั่งแบบ command line การใช้งานง่าย
chkconfig –list แสดง service ทั้งหมด
chkconfig –add เพิ่ม service เข้าไปในระบบ
chkconfig ชื่อ service on | off เปิด-ปิด service
2. ntsysv
แสดงผลปรแกรม ntsysv


ntsysv เป็นโปรแกรมแบบ Text User Interface หากต้องการให้ service ที่ต้องการทำางานตั้งแต่ตอนบูทก็ให้
กด spacebar ให้มีเครื่องหมาย * หากไม่ต้องการให้ service นั้นๆ ทำางานตอนบูท ก็ กด spacebar
อีกครั้งหนึ่งให้เครื่องหมาย * หายไป

3. serviceconf / redhat-config-service / system-config-service
แสดงผลโปรแกรม serviceconf / system-config-service

serviceconf / redhat-system-config / system-config-service เป็นโปรแกรมแบบ GUI
สามารถรันได้บนกราฟิกโหมดเท่านั้น
ข้อเสียของ ntsysv และ serviceconf คือ มันจะมีผลต่อการเปิดปิด service ตอนบูทเฉพาะรัน Level ที่เราทำงานอยู่เท่านั้นเช่น เรียกใช้งานโปแกรมใน runlevel 5 แล้วบูทเครื่องเข้ามา runlevel 3 service
ที่เปิดหรือปิดเอาไว้ก็จะไม่มีผลเมื่อบูทเข้ามาใน runlevel 3


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น